Jaarrekening

Het jaarverslag is niet alleen een eindpunt van de financiële administratie. Wij vinden het vooral een middel om te zien waar u als ondernemer staat.

Wat kunt u van ons verwachten?

Een overzichtelijk jaarverslag maken

Een heldere toelichting

Alles in een begrijpelijke taal

Een jaarrekening maken is niet het eindpunt

Het jaarverslag is niet alleen een eindpunt van de financiële administratie. Wij vinden het vooral een middel om te zien waar u als ondernemer staat. De jaarrekening geeft u namelijk een goed inzicht in uw financiële positie. Voor rechtspersonen wettelijk verplicht, voor andere ondernemers niet. Toch is het ook voor deze laatstgenoemde groep raadzaam om jaarlijks letterlijk de balans op te maken en een overzicht te krijgen hoe het gaat.

Een duidelijke en begrijpelijke
jaarrekening opstellen

De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en een bijbehorende toelichting. Voor veel mensen is het vaak een ondoordringbare cijferbrij. Wij maken van uw jaarverslag een duidelijk en begrijpelijk overzicht. Dit vormt tenslotte de basis voor uw financiële beslissingen en uw zakelijke toekomst.