Salaris adminstratie

Loonadministratie is complex en tijdrovend. Vaak ontbreekt het aan de tijd om de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving bij te houden.

Waarom salarisadministratie uitbesteden?

Loonadministratie is complex en tijdrovend. Vaak ontbreekt het aan de tijd om de voortdurende veranderingen in wet- en regelgeving bij te houden. De gevolgen kunnen ontevreden medewerkers zijn door het maken van fouten. Maar u kunt ook boetes oplopen, subsidies missen of  kortingsregelingen onbenut laten. Het voeren van de salarisadministratie wordt daarom door veel ondernemers gezien als administratieve rompslomp waarbij kostbare tijd verloren gaat.

Complete personeel­sadministratie

Wij kunnen de volgende zaken voor u regelen: invoeren/wijzigen van gegevens medewerkers, aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van pensioenfonds of bedrijfsvereniging, periodiek verstrekken van salarisstroken, berekenen van vakantiegeld, verzorgen van de aangifte loonheffing, eigenlijk alle zaken rond uw personeelsadministratie. Daarnaast houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen voor wat betreft de salarisadministratie.